Pomóż

 

Niestety koszty działalności ośrodka wciąż są wyższe od posiadanych środków. Nadal potrzebujemy pomocy finansowej, by móc ulżyć najbardziej potrzebującym.

 

Wszystkich, którym nie jest obojętny
ich los, prosimy o wsparcie!

 

Ośrodek Hospicjum Domowe
ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa
tel. (0-22) 679-67-00, 679-68-85, 679-68-48
PKO BP IV O/Warszawa
Nr konta: 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532
Serdeczne Bóg zapłać!
 

 

Dane do 1%:

Nazwa: Ośrodek Hospicjum Domowe. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów
Nr KRS: 0000218644

Konto: 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE