Firma Przyjazna Rodzicom

Organizacja Pożytku Publicznego Darmowy Program PIT
Kwestionariusz kandydata na wolontariusza

Wypełniony kwestionariusz należy odesłać na adres:

wolontariat@hospicjum-domowe.waw.pl

 

 

 

Koronka za konajacych

Darmowy Program PIT

1% zbieramy we współpracy z

PITax.pl Łatwe podatki

Poradnik opieki domowej dla Rodzin i Pacjentów

Laureat TOTUS 2012

Laureat Totus 2012

Były dyrektor i duszpasterz naszego hospicjum otrzymał w 2012 nagrodę TOTUS w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” „za wieloletnie czynne wypełnianie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II przez miłosierną, samarytańską służbę drugiemu człowiekowi”. Nagrodę wręczono 13 października podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Współpraca

Platforma Równych Szans

Współpraca medialna

 

Pomoc prawna

.

Serwis Prawo i Zdrowie

Vademecum Głównego Księgowego

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "SAS" Andrzej Świderski za dostawy makaronu na rzecz naszego hospicjum, a tym samym najuboższych podopiecznych. Dziękujemy również Pani Krystynie Kondraciuk za zaangażowanie w realizację dostaw.

Pomagają nam

Miasta-sponsorzy

Aktualności

Kanonizacja papieży Jana Pawła II i Jan XXIII

Kanonizacja papieży Jana Pawła II i Jana XXIII

„Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

O godz. 10:15 w niedzielę papież Franciszek ogłosił Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi Kościoła katolickiego, co przyjęto owacją. Jak podkreślił w homilii byli kapłanami, biskupami i papieżami XX wieku: „Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni, Bóg był w nich silniejszy".

Papież zwracał się do blisko 800 tysięcy ludzi zebranych na pl. Świętego Piotra oraz wielu sąsiadujących ulicach Watykanu i Rzymu. To rekordowa liczba jak na kanonizację. Wśród zebranych było oczywiście bardzo wielu Polaków.

 

Papież zwrócił się zebranych tymi słowy: „Drodzy bracia, zanieśmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego przez Jezusa Chrystusa o to, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych wspierał swą łaską akt, który mamy uczynić.” Nazwał Jana Pawła II „papieżem rodzin”, zaś Jana XXIII „papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu”. Jan Paweł II sam chciał być zapamiętany właśnie jako papież rodzin.

Na zakończenie papież pozdrowił wszystkich pielgrzymów.  „Szczególne pozdrowienie niech dotrze do chorych i osób w podeszłym wieku, którym nowi święci byli szczególnie bliscy”.

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE