VII Spotkanie Szkoleniowo Formacyjne Hospicjów Polskich - 24-26.10.2014

Więcej...

W VII Spotkaniu Szkoleniowo-Formacyjnym Hospicjów Polskich, które odbyło się w Domu Pielgrzyma ARKA, nieopodal bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, uczestniczyło ok. 150 osób, reprezentantów 32 hospicjów z całej Polski, w większości wolontariuszy, poza tym 4 lekarki, ok 20 pielęgniarek, kilku psychologów, kilku fizjoterapeutów. Poruszano głównie tematy dotyczące rodziny. Zastanawiano się nad zmianami, jakim podlegała rodzina i model opieki domowej od momentu pojawienia się w Polsce hospicjów i ośrodków opieki paliatywnej, czyli na przestrzeni bez mała trzydziestu lat.

Więcej...

Zaproszenie do Lichenia na VII Spotkanie Szkoleniowo-Dyskusyjne - 24-26.10.2014

Duszpasterz Forum Hospicjów Polskich oraz Zarząd FHP gorąco zapraszają na VII Spotkanie Szkoleniowo Formacyjne Hospicjów Polskich do Lichenia. Serdecznie zapraszamy wolontariuszy i pracowników służących chorym w ostatnich miesiącach, tygodniach i dniach ich życia oraz wspierających ich bliskich w trudnym okresie
odchodzenia. W tym roku pragniemy przeżyć licheńskie spotkanie hospicyjne na wspólnej modlitwie i dzieleniu refleksji na temat problemów, pojawiających się w czasie kryzysu rodziny. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy zachodzące zmiany są nowym wyzwaniem dla zespołów hospicyjnych, czyli dla kapelanów, lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, rehabilitantów i wolontariuszy? Bardzo prosimy zespoły hospicyjne o przygotowanie swoich uwag i refleksji. W ciągu trzydziestu lat działania hospicjów zaszły w Polsce znaczące zmiany w kondycji rodziny. Wydaje się sprawą ważną, aby omówić trudności jakie rodzą np. wyjazdy dorosłych dzieci za granicę, mieszkanie członków rodziny daleko od siebie, życie w związkach nieformalnych, postawa bycia katolikiem ”wierzącym a nie praktykującym”, posługa niewierzącym, posiadanie dzieci z dwóch lub więcej związków, brak środków do życia, bieda i bezdomność, walka o spadek, brak odporności do znoszenia ciężkich życiowych sytuacji, jakimi są utrata bliskiej osoby i przeżywanie żałoby, itp. Sądzimy, że dyskusja nad powyższych sprawami pozwoli na zapisanie problemów, które będą mogły stanowić temat dla dni skupienia, szkoleń oraz wspólnych tematycznych dyskusji, pomocnych członkom zespołów hospicyjnych. Dyskusję o problemach współczesnej rodziny będziemy prowadzić po zakończeniu październikowego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinom w kontekście ewangelizacji (Watykan 5-19.10.2014). Sobotę, 25 października, pragniemy rozpocząć nauczaniem św. Jana Pawła II. Jesteśmy pokoleniem, któremu dane było przeżyć Wielki Jubileusz Roku 2000 i wejść razem w nowe tysiąclecie. Po zakończeniu roku jubileuszowego,6 stycznia 2001 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II napisał List Apostolski NOVO MILLENNIO INEUNTE do biskupów, duchowieństwa i wiernych. zawierający szereg propozycji dalszego działania. Przedstawi nam je Ks. Andrzej Dziedziul, który postara się przybliżyć je również pod kątem spełnianej opieki
hospicyjnej. Zanim rozpoczniemy ich realizację winniśmy pamiętać, że „Ważne jest jednak, aby wszystko, co z Bożą pomocą postanowimy, było głęboko zakorzenione w kontemplacji i modlitwie. Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo może się przerodzić w <<działanie dla działania>>. Musimy opierać się tej pokusie i starć się najpierw <<być>>, zanim zaczniemy <<działać>>”. W roku kanonizacji przypomnijmy sobie przesłanie o „wypłynięciu na głębie” ufając słowu Chrystusa: Duc In
Altum !”.

Do zaproszenia, które jest zarazem I pierwszym komunikatem załączamy program.
W drugim komunikacie w połowie września zostaną podane koszty pobytu w Licheniu oraz
karta zgłoszenia.

Z pozdrowieniami
Za Zarząd FHP
Jolanta Stokłosa

Więcej...

Spotkanie Szkoleniowo-Formacyjne w Licheniu w dniach 15-17 listopada 2013 r.

Zapraszamy na Spotkanie Szkoleniowo-Formacyjne w Licheniu w dniach 15-17 listopada 2013 r. Przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie upływa z dniem 6 listopada 2013 r. Cały koszt pobytu w Licheniu wynosi 149 złotych (koszt: noclegów - 2 doby 54 zł/osoba, wyżywienie - 95 zł/osoba). Formularz zgłoszeń prosimy wysyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 601 739 344 . Program został wzbogacony o grupę Balinta.

Więcej...

Relacja ze Spotkania Szkoleniowo-Formacyjnego w Licheniu - 15-17 listopada 2013

Więcej...

Kilka słów o tym, jakie sprawy poruszano na spotkaniu.

  • Ks. Jarek mówił o ideologii gender.  W szerokim kontekście ukazał to, o czym pisał już Jan Paweł II w encyklice „Evangelium Vitae” – powolne zmiany w świecie podstaw poznania, antropologii i wizji człowieka. Pokazał tam ogromną przestrzeń zagrożeń i zła, które się dokonało i dokonuje przeciw człowiekowi. Napisał, że nigdy w historii człowieka świat nie zaznał tak wielu ataków zła i to zorganizowanego, także przez instytucje międzynarodowe. I że ludziom wydaje się, jakoby zło musiało zwyciężyć. Jednak mimo pokus zniechęcenia sam Pan czyni wiele znaków nadziei i może dać nowe zwycięstwo sercom i narodom. Chociaż wykład ks. Jarka o ideologii gender jako elemencie współczesnych zagrożeń trochę przeraził uczestników spotkania, z drugiej strony wskazał, w jakim kierunku powinniśmy skierować swoją pracę i wysiłki. Aby skutecznie nieść nadzieję, musimy uczyć się, co jej zagraża, w jaki sposób się ją podkopuje i w konsekwencji odbiera. Musimy wiedzieć, co można w ogóle zrobić, aby tego uniknąć.

    Więcej...

Forum Hospicjów Polskich. Dni szkoleniowo-formacyjne 26-28 październiaka 2012

Więcej...

W dniach 26 – 28 października 2012 r. w Licheniu miało miejsce doroczne spotkanie placówek hospicyjnych, zrzeszonych w Forum Hospicjów Polskich. Wzięło w nim udział 138 osób reprezentujących hospicja z całej Polski i nie tylko Polski. Dominującym tematem był problem ubóstwa w różnych jego aspektach, zarówno duchowych, jak i materialnych. Równocześnie zaakcentowano potrzebę rozróżnienia między ubóstwem, które daje jeszcze możliwość dzielenia się czymś z innymi w ramach własnego niedostatku, a nędzą jako efektem pauperyzacji w skrajnym jej wydaniu, czyli niedostatkiem dóbr potrzebnych do godziwego życia. Mieliśmy okazję do podzielenia się naszymi doświadczeniami w pracy hospicyjnej oraz okazję do przyjrzenia się pracy innych hospicjów z terenu całej Polski, Litwy i Słowacji. Mogliśmy zapoznać się z różnorodnością form pracy hospicjów, od hospicjów wielooddziałowych po hospicja całkowicie społeczne, gdzie jedynym „żywiołem” ludzkim są wolontariusze, ale i będących praktycznie tylko hospicjami domowymi.
Uczestnicy wzięli udział w nabożeństwach w Bazylice Licheńskiej, mieli także możliwość przeżywania uczestnictwa w Ofierze Mszy Świętej. Wszystkim wyrażamy serdeczne podziękowania za wkład i trud.

Więcej...

BACK_TO_TOP_OF_PAGE