Forum Hospicjów Polskich. Dni szkoleniowo-formacyjne 26-28 październiaka 2012

Licheń 26-28 października 2012

W dniach 26 – 28 października 2012 r. w Licheniu miało miejsce doroczne spotkanie placówek hospicyjnych, zrzeszonych w Forum Hospicjów Polskich. Wzięło w nim udział 138 osób reprezentujących hospicja z całej Polski i nie tylko Polski. Dominującym tematem był problem ubóstwa w różnych jego aspektach, zarówno duchowych, jak i materialnych. Równocześnie zaakcentowano potrzebę rozróżnienia między ubóstwem, które daje jeszcze możliwość dzielenia się czymś z innymi w ramach własnego niedostatku, a nędzą jako efektem pauperyzacji w skrajnym jej wydaniu, czyli niedostatkiem dóbr potrzebnych do godziwego życia. Mieliśmy okazję do podzielenia się naszymi doświadczeniami w pracy hospicyjnej oraz okazję do przyjrzenia się pracy innych hospicjów z terenu całej Polski, Litwy i Słowacji. Mogliśmy zapoznać się z różnorodnością form pracy hospicjów, od hospicjów wielooddziałowych po hospicja całkowicie społeczne, gdzie jedynym „żywiołem” ludzkim są wolontariusze, ale i będących praktycznie tylko hospicjami domowymi.
Uczestnicy wzięli udział w nabożeństwach w Bazylice Licheńskiej, mieli także możliwość przeżywania uczestnictwa w Ofierze Mszy Świętej. Wszystkim wyrażamy serdeczne podziękowania za wkład i trud.

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE