Relacja ze Spotkania Szkoleniowo-Formacyjnego w Licheniu - 15-17 listopada 2013

Kilka słów o tym, jakie sprawy poruszano na spotkaniu.

  • Ks. Jarek mówił o ideologii gender.  W szerokim kontekście ukazał to, o czym pisał już Jan Paweł II w encyklice „Evangelium Vitae” – powolne zmiany w świecie podstaw poznania, antropologii i wizji człowieka. Pokazał tam ogromną przestrzeń zagrożeń i zła, które się dokonało i dokonuje przeciw człowiekowi. Napisał, że nigdy w historii człowieka świat nie zaznał tak wielu ataków zła i to zorganizowanego, także przez instytucje międzynarodowe. I że ludziom wydaje się, jakoby zło musiało zwyciężyć. Jednak mimo pokus zniechęcenia sam Pan czyni wiele znaków nadziei i może dać nowe zwycięstwo sercom i narodom. Chociaż wykład ks. Jarka o ideologii gender jako elemencie współczesnych zagrożeń trochę przeraził uczestników spotkania, z drugiej strony wskazał, w jakim kierunku powinniśmy skierować swoją pracę i wysiłki. Aby skutecznie nieść nadzieję, musimy uczyć się, co jej zagraża, w jaki sposób się ją podkopuje i w konsekwencji odbiera. Musimy wiedzieć, co można w ogóle zrobić, aby tego uniknąć.
  • Andrzej Mielnicki-mówił z kolei o  chorobach psychicznych i  dręczeniu złego - ukazał wielką pracę na rzecz pomocy ludziom cierpiącym i  różne rozróżnienia  w dziedzinie walki ze złem tkwiącym we wnętrzu człowieka cierpiącego. W codziennej pracy hospicjum rozróżnienie cierpień psychicznych i duchowych także jest bardzo istotne i potrzebne dla właściwej oceny stanu pacjenta i wyboru odpowiedniej terapii. Ośrodek psychologów chrześcijańskich na Bednarskiej wśród zadań, jakie sobie stawia ma m. in. współpracę z egzorcystami i wykorzystanie ich wieloletniego  doświadczenia w tej mierze.
  • Robert Tekieli (który przemawia na Wileńskiej w pierwsze niedziele od 16:00) ukazał ogromną panoramę zagrożeń duchowych, które często wikłają także osoby chore i ich rodziny. Odpowiedział kompetentnie na wiele pytań. Można było nabyć jego cenne książki. W grupach dyskusyjnych wyszło zresztą, że niektóre osoby zaznały osobiście lub w rodzinie cierpień płynących z różnych przejawów okultyzmu, magii i czarów.
  • Po południu psycholog Andrzej Mielnicki poprowadził jeszcze grupy wsparcia według „ Balinta”.
  • Wiele wniosły również relacje z życia hospicjów oraz świadectwa o niezwykłych osobach związanych z hospicjami.

Poniżej fotorelacja z tego bardzo potrzebnego spotkania. Z pozdrowieniami ks. Andrzej Dziedziul.

 

 

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE