Zaproszenie do Lichenia na VII Spotkanie Szkoleniowo-Dyskusyjne - 24-26.10.2014

wtorek, 09 września 2014
Joanna Stokłosa

Duszpasterz Forum Hospicjów Polskich oraz Zarząd FHP gorąco zapraszają na VII Spotkanie Szkoleniowo Formacyjne Hospicjów Polskich do Lichenia. Serdecznie zapraszamy wolontariuszy i pracowników służących chorym w ostatnich miesiącach, tygodniach i dniach ich życia oraz wspierających ich bliskich w trudnym okresie
odchodzenia. W tym roku pragniemy przeżyć licheńskie spotkanie hospicyjne na wspólnej modlitwie i dzieleniu refleksji na temat problemów, pojawiających się w czasie kryzysu rodziny. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy zachodzące zmiany są nowym wyzwaniem dla zespołów hospicyjnych, czyli dla kapelanów, lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, rehabilitantów i wolontariuszy? Bardzo prosimy zespoły hospicyjne o przygotowanie swoich uwag i refleksji. W ciągu trzydziestu lat działania hospicjów zaszły w Polsce znaczące zmiany w kondycji rodziny. Wydaje się sprawą ważną, aby omówić trudności jakie rodzą np. wyjazdy dorosłych dzieci za granicę, mieszkanie członków rodziny daleko od siebie, życie w związkach nieformalnych, postawa bycia katolikiem ”wierzącym a nie praktykującym”, posługa niewierzącym, posiadanie dzieci z dwóch lub więcej związków, brak środków do życia, bieda i bezdomność, walka o spadek, brak odporności do znoszenia ciężkich życiowych sytuacji, jakimi są utrata bliskiej osoby i przeżywanie żałoby, itp. Sądzimy, że dyskusja nad powyższych sprawami pozwoli na zapisanie problemów, które będą mogły stanowić temat dla dni skupienia, szkoleń oraz wspólnych tematycznych dyskusji, pomocnych członkom zespołów hospicyjnych. Dyskusję o problemach współczesnej rodziny będziemy prowadzić po zakończeniu październikowego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinom w kontekście ewangelizacji (Watykan 5-19.10.2014). Sobotę, 25 października, pragniemy rozpocząć nauczaniem św. Jana Pawła II. Jesteśmy pokoleniem, któremu dane było przeżyć Wielki Jubileusz Roku 2000 i wejść razem w nowe tysiąclecie. Po zakończeniu roku jubileuszowego,6 stycznia 2001 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II napisał List Apostolski NOVO MILLENNIO INEUNTE do biskupów, duchowieństwa i wiernych. zawierający szereg propozycji dalszego działania. Przedstawi nam je Ks. Andrzej Dziedziul, który postara się przybliżyć je również pod kątem spełnianej opieki
hospicyjnej. Zanim rozpoczniemy ich realizację winniśmy pamiętać, że „Ważne jest jednak, aby wszystko, co z Bożą pomocą postanowimy, było głęboko zakorzenione w kontemplacji i modlitwie. Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo może się przerodzić w <<działanie dla działania>>. Musimy opierać się tej pokusie i starć się najpierw <<być>>, zanim zaczniemy <<działać>>”. W roku kanonizacji przypomnijmy sobie przesłanie o „wypłynięciu na głębie” ufając słowu Chrystusa: Duc In
Altum !”.

Do zaproszenia, które jest zarazem I pierwszym komunikatem załączamy program.
W drugim komunikacie w połowie września zostaną podane koszty pobytu w Licheniu oraz
karta zgłoszenia.

Z pozdrowieniami
Za Zarząd FHP
Jolanta Stokłosa

 

 

VII Spotkanie Szkoleniowo – Dyskusyjne

Licheń 24 – 26 października 2014 r.

 

„Hospicjum w służbie rodzinie chorego u kresu życia”

 

Program

 

Piątek 24.10.2014 r.

godz. 17.00 - 20.00 Przyjazd i zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma ARKA - spotkania przy kawie i herbacie (we własnym zakresie)

godz. 19.00 - Kolacja

godz. 20.00 - Wieczór hospicyjny, czyli wspólne rozmowy o problemach opieki hospicyjnej, w tym o klauzuli sumienia

godz. 21.30 – Modlitwa wieczorna

godz. 22.00 - Msza Św. Dziękczynna sprawowana przez kapelanów Hospicyjnych za wszelkie otrzymane Łaski

 

Sobota 25.10.2013 r.

godz. 6.45 - Jutrznia

godz. 7.30 - Msza Św. w Sanktuarium

godz. 8.30 - Śniadanie

godz. 10.00 – Rozpoczęcie spotkania

godz. 10.15 – „Idźmy naprzód z nadzieją” - zadania przekazane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Liście Apostolskim „Novo Millenio Ineunte” – Ks. A.Dziedziul MIC

godz. 11.15 –Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinom w kontekście ewangelizacji odbywające się w Watykanie w dniach 5 - 25 października 2014 r. – J. Stokłosa

godz. 11.30 – Zmiany w roli rodziny w opiece hospicyjnej w ciągu trzydziestu lat istnienia hospicjów w Polsce – K.Kochan, E.Wesołek, A.Karpowicz

godz. 12.30 – Anioł Pański

godz. 13.00 - przerwa obiadowa

godz. 15.00 – 16.15 Koronka w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i modlitwa indywidualna

godz. 16.15 – 18.15 Warsztaty dyskusyjne:

• Grupa I - zarządzaniem wolontariatem

• Grupa II - organizacja opieki nad rodzinami w żałobie

• Grupa III - różne odcienie bezinteresowności

• Grupa IV - Wpływ kryzysu rodziny w realizacji opieki nad chorym i jego rodziną realizowanej przez zespół hospicyjny

godz. 18.30 – kolacja

godz. 19.30 – Spotkanie dyskusyjne na kanwie warsztatu „Wpływ kryzysu rodziny w realizacji opieki nad chorym i jego rodziną realizowanej przez zespół hospicyjny”

godz. 21.00 – Apel Maryjny i procesja ze świecami – W podzięce Matce Bożej za otaczanie Hospicjów Matczyną Opieką.

 

Niedziela 26.10.2013 r.

godz. 6.45 - Jutrznia

godz. 7.30 - Msza Św. w podzięce za kanonizacje Ojca Świętego Jana Pawła II

godz. 8.30 - Śniadanie

godz. 9.30 – Problemy współczesnej rodziny – Ks. prof. Piotr Kieniewicz MIC, podsumowanie warsztatu

godz. 11.30 – Informacja z warsztatu: Różne odcienie bezinteresowności

godz. 12.00 - Wystąpienia gości z Hospicjum Matki Teresy w Bardejovie (Słowacja)

godz. 12.45 – Informacja o pracy Zarządu Forum Hospicjów Polskich czyli o spotkaniach, rekolekcjach, konferencjach i szkoleniach w okresie jesienno – zimowym 2014/2015

godz. 13.00 – Anioł Pański i rozesłanie

godz. 13.15 – Obiad

14.00 – Wyjazd