Klinika Zawodowa w Wedlu

Klinika Zawodowa w Wedlu

W piątek 25 kwietnia 2014 nasze dzieci osierocone i ich opiekunowie (ok. 17 osób) uczestniczyli w Klinice Zawodowej w fabryce czekolady „Wedla” przy ul. Zamoyskiego 28/30, zorganizowanej przy współpracy z Fundacją Platforma Równych Szans (http://platformarownychszans.pl/index.html). Odwiedzających powitał pan Witold Ziobrowski, dyrektor LOTTE Wedel, który oprowadził dzieci po fabryce i udzielił odpowiedzi na wiele ciekawych pytań (dzieci dowiedziały się np. jak powstała receptura tak przez nie lubianego ptasiego mleczka?).

W dalszej części dzieci spotkały się ze światowej sławy mistrzem cukiernictwa, panem Januszem Profusem, który poprowadził warsztaty. Była zabawa w czekoladzie (malowanie figurek w kształcie żab, słoni, biedronek itp.), tworzenie własnych wypieków, przystrajanie ich życzeniami i kwiatami, nadziewanie tabliczek czekolady, wreszcie pakowanie. Wszystkie smakołyki dzieci dostały w prezencie, a także torbę smakołyków wraz z książką „Moc czekolady” autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel.

 

Klinika Zawodowa to jeden z cyklicznych projektów Platformy Równych Szans, który ma na celu zaprezentowanie młodzieży różnych zawodów w praktyce i ułatwianie w ten sposób wyboru przyszłej pracy, planowanie przyszłości. Młodzież ma możliwość obcowania z różnymi zawodami poprzez bezpośrednie spotkania z ich przedstawicielami: managerami, bankowcami, kucharzami, nauczycielami itp. Projekt polega na odwiedzaniu przez podopiecznych fundacji i podmiotów współpracujących różnych "zakładów pracy", gdzie mają możliwość poznania profili zawodowych i obowiązków danych pracowników.  Istotnym elementem jest rozmowa z osobą wykonującą dany zawód, która opowiada w jaki sposób można dojść do danego zawodu, jakie jest wymagane wykształcenie, jakie zainteresowania i predyspozycje powinny nas skłonić do wyboru tej profesji itd.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Kliniki Zawodowej w LOTTE Wedlu: Fundacji Platforma Równych Szans, Panu Dyrektorowi Witoldowi Ziobrowskiemu, mistrzowi cukiernictwa Panu Januszowi Profusowi, Pani Patrycji Prewęckiej oraz wszystkim Cukiernikom obecnym na warsztatach i pracownikom fabryki.

 

Źródło zdjęć: http://platformarownychszans.pl/gallery/wedel/

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE