Anioły Rozwoju - projekt stypendialny Fundacji Platforma Równych Szans

Anioły Rozwoju - projekt stypendialny

Fundacja Platforma Równych Szans stworzyła projekt stypendialny "Anioły Rozwoju", poprzez który chce pomagać zdolnym jednostkom w kształceniu się, rozwijaniu i spełnianiu swoich pasji. Aby umożliwić podopiecznym w pełni rozwinąć skrzydła chce zwiększyć ich szanse w dostaniu się na wymarzony kierunek studiów lub do dobrego liceum. Oferuje pomoc w zdobyciu stypendium socjalnego, zdobyciu know how, opłaceniu akademika i wyżywienia w Warszawie. Dodatkowo, jeśli będzie to potrzebne, zorganizuje korepetycje, aby wyrównać ich poziom wiedzy z przedmiotów, które były na słabym poziomie w ich szkołach. Zachęcamy również nasze dzieci osierocone do rozważenia tej ciekawej oferty.

 

Więcej na stronach projektu:

http://platformarownychszans.pl/aniolyrozwoju.html

www.facebook.com/platformarownychszans

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE