XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pt.: „Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się do niej człowiek nie zbliży” - 24-26.01.2014

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Szanownych Państwa na XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pt.: „Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się do niej człowiek nie zbliży” (Cicely Saunders), która odbędzie się w dniach 24-26.01.2014 r. w Częstochowie na Jasnej Górze.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pielęgniarki, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, duszpasterzy, wolontariuszy, studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że spotkanie w gronie specjalistów pozwoli na zdobycie i aktualizację wiedzy oraz umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentami u kresu życia i ich rodzinami.

Konferencja to miejsce i czas, kiedy spotykają się ludzie, którym bliskie jest życie a szczególnie ten okres życia, który jest najtrudniejszy, który łączy się z bólem odchodzenia. Tematyka wystąpień, spotkań i świadectw jest bliska każdemu człowiekowi, któremu bliski jest drugi człowiek, jego potrzeby, obawy i troski. Wiedza, którą można pozyskać podczas konferencji jest ważna i przydatna każdemu, kto spotyka się z chorobą i odchodzeniem bliskiego. Konferencja może pomóc zrozumieć kolejne etapy choroby, dać siłę do niesienia wsparcia i profesjonalnej opieki.

Konferencja rozpoczyna się w piątek 24.01.2014r. o godz. 9.00 a zakończy w niedzielę 26.01.2014r. ok. godz. 15.00. Warsztaty przewidziane są na dzień 24.01.2014r. w godz. popołudniowych. Szczegóły dotyczące programu w zakładce PROGRAM.

W niedzielę 26.01.2014r. zapraszamy wszystkich członków zespołów hospicyjnych i opieki paliatywnej, wolontariuszy, osieroconych oraz rodziny i pacjentów na PIELGRZYMKĘ HOSPICJÓW POLSKICH na Jasną Górę. Szczegółowe informacje w zakładce PIELGRZYMKA.

W programie konferencji: sesje plenarne, sesja warsztatowa, Pielgrzymka Hospicjów Polskich, zwiedzanie Jasnej Góry, spektakl teatralny.

Anna Kaptacz

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Izabela Kaptacz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Program konferencji

 

24.01.2014 r. (piątek)

8.00 - 10.45 Rejestracja uczestników Konferencj

9.30 - 10.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

10.45 - 12.00 Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych - dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

Wystąpienie zaproszonych gości

Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz, University of California, San Francisco, USA - Zastosowanie terapii genowej i nanocząsteczek w leczeniu nowotworów złośliwych mózgu.

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 14.30 I sesja plenarna Gość specjalny: prof. Christina Puchalski, The George Washington University School of Medicine, Washington, USA

14.30 - 15.30 Obiad

15.30 - 17.00 Warsztaty

17.00 - 18.00 Kolacja

19.00 Spektakl teatralny - Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

25.01.2014 r. (sobota)

7.30 - 8.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

8.45 - 9.30 Śniadanie

10.00 - 12.00 II sesja plenarna

Wykład programowy: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Wojewódzkie Centrum Onkologii, GdańskO pragnieniu życia i pragnieniu śmierci u chorych u kresu życia

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 14.00 III sesja plenarna

14.00 - 15.00 Obiad

15.00 - 16.15 IV sesja plenarna

16.15 - 16.30 Przerwa kawowa

16.30 - 17.30 V sesja plenarna

17.30 - 18.30 Kolacja

18.30 - 20.00 Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

26.01.2014 r. (niedziela)

8.30 - 9.00 Śniadanie

9.30 - 10.30 Msza święta w intencji Hospicjów polskich w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

10.45 - 12.30 VI sesja plenarna

12.30 - 12.40 Zakończenie Konferencji

13.15 - 14.15 Droga Krzyżowa (przed stacjami - obrazami Jerzego Dudy Gracza - Golgota Jasnogórska)

14.30 - 15.15 Obiad

15.30 Zwiedzanie Jasnej Góry

Organizatorzy:

 

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

 

 Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

 

 

Data:

Zapraszamy w dniach 24-26.01.2014 r.

 

Miejsce:

W Częstochowie na Jasnej Górze

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

 mgr Izabela Kaptacz

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

 dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w konferencji jest płatny.

Cennik oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji http://www.hospicjum-konferencja.pl/zgloszenie

Formularz można pobrać również tutaj:

formularz zgłoszeniowy

Warunkiem udziału w konferencji jest wniesienie stosownej opłaty i rejestracja z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE