Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

 

Przedstawiciele Forum Hospicjów Polskich w osobach kapelana ks. Andrzeja Dziedziula MIC i prezesa Jolanty Stokłosy otrzymali zaproszenie do odbioru lampionu z Iskrą Miłosierdzia dla Hospicjów w dniu 30 marca 2014 r. na Mszy Św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie. Będziemy mogli przekazać Iskrę przedstawicielom Hospicjów, którzy przybędą już w niedzielę 30 marca 2014 roku do Łagiewnik lub w innym terminie do Hospicjum św. Łazarza.

 

Forum Hospicjów Polskich zostało zaproszone przez Konferencję Episkopatu Polski oraz Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na Mszę Św., która odbędzie się 30 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Eucharystia będzie celebrowana przez Kard. Stanisława Dziwisza. Podczas Mszy Św. będą przekazane przedstawicielom urzędów oraz instytucji i organizacji, które pełnią rolę służebną wobec społeczeństwa m.in. Prezydentowi Rzeczypospolitej Bronisławowi Komorowskiemu, Komendantowi Głównej Straży Pożarnej, Przewodniczącemu Organizacji Harcerskich, Prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej lampiony z ogniem zapalonym przez Jana Pawła II w dniu 16 grudnia 2003 roku, jako symbol Iskry Bożego Miłosierdzia. Przekazanie Iskry Bożego Miłosierdzia jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego z homilii z 17 sierpnia 2002 roku: „Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zdanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą z Polski i całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

 

 Z listu hospicyjnego nr 06, Kraków 19 marca 2014 r.

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE