Jubileuszowe świętowanie - 12 października 2013

Więcej...

Pomimo wielu przeszkód i trudności organizacyjnych naszą II Jubileuszową Konferencję Warszawską "Medycyna jest sztuką, a nie rzemiosłem", która odbyła się 12.10.2013 w sali przy Katedrze św. Floriana w  Warszawie, możemy uznać za udaną. Piękne i wartościowe przemyślenia o roli opieki medycznej w hospicjum oraz sensie opieki medycznej w ogóle zaprezentowała dr Marta Klimek-Lewandowska. Sprowadzały się one do wniosku, że współczesna medycyna w odniesieniu do ludzi nieuleczalnie chorych zbyt duży nacisk kładzie na ilość badań i czynności medycznych, a za mały na mądre podejście do człowieka umierającego, tak aby podnieść jakość życia, które mu pozostało.

Więcej...

Jubileuszowa II Konferencja Warszawska „Medycyna jest sztuką a nie rzemiosłem"

Więcej...

Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, Stowarzyszenie Hospicjum Domowe i Forum Hospicjów Polskich

gorąco zapraszają w sobotę 12 października 2013 r.

lekarzy hospicyjnych oraz inne zainteresowane osoby

 

na

 

JUBILEUSZOWĄ II KONFERENCJĘ WARSZAWSKĄ

„MEDYCYNA JEST SZTUKĄ A NIE RZEMIOSŁEM”

 

zorganizowaną z okazji 15-lecia Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów,

 20-lecia powstania Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

oraz 25 lat pracy hospicyjnej na warszawskiej Pradze

Więcej...

Walne Zebranie Forum Hospicjów Polskich

W Krakowie odbyło się Walne Zebranie Forum Hospicjów Polskich. W Walnym Zebraniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele naszego hospicjum Domowego, zarówno Ośrodka jak i Stowarzyszenia. 

Więcej...

25 lat ruchu hospicyjnego w Warszawie

Już 25 lat trwa ruch hospicyjny w Warszawie. Za jego inicjatorkę uważana jest Kasia Dembińska, która zajmowała się w swoim czasie rozdawnictwem leków przy kościele św. Stanisława Kostki. W sposób szczególny jubileusz ten świętują dwa hospicja: hospicjum działające przy kościele św. Zygmunta i Warszawskie Hospicjum Społeczne przy pl. Inwalidów. Po pół roku od powstania ruchu zaangażowała się w niego nasza lekarka Teresa Falkowska.

Mszy jubileuszowej przewodniczył ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Więcej...

Konferencja naukowa w siedzibie Uczelni Łazarskiego

Dnia 23 października 2012 r. odbyła się konferencja naukowa ,,Organizacje pożytku publicznego i inne organizacje pozarządowe w ochronie zdrowia – stan obecny i perspektywy zmian”, zorganizowana przez Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji była analiza uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i antropologicznych, które determinują stan rozwoju organizacji pożytku publicznego i innych organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia. Uczestnicy konferencji dyskutowali także na temat należnej roli organizacji pozarządowych w systemie ochrony zdrowia, tak aby była ona zgodna z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości i decentralizacji. Prawidłowe zdefiniowanie pozycji tych organizacji warunkuje bowiem budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej...

BACK_TO_TOP_OF_PAGE