Konkurs literacki dla młodzieży - 2014/2015

Temat: Rozwiń myśl Matki Teresy z Kalkuty: "Na świecie jest wielu ludzi, którzy umierają z braku chleba, lecz jeszcze więcej ludzi umiera z braku miłości".

 

Termin: do 28.02.2015 r.

 

Forma prac:Prace (max. na 6 stron) w formacie A4, wydruk komputerowy lub czytelne pismo.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie:

 

a)      gimnazjów

b)      szkół średnich

 

Do każdej pracy należy dołączyć kartę, zawierającą następujące dane:

-          tytuł pracy;

-          imię i nazwisko autora (-ów);

-          wiek autora (-ów);

-          nazwę i adres szkoły;

-          telefon kontaktowy;

-          zgodę na wykorzystanie prac przez Ośrodek Hospicjum Domowe.

 

Prace prosimy przesyłać na adres: Ośrodek Hospicjum Domowe

                                                             ul. Tykocińska 27/35

                                                             03 - 545 Warszawa

                            

(decyduje data stempla pocztowego).

 

Ważna uwaga: W niektórych egzemplarzach regulaminu mógł figurować dodatkowo inny temat (na zasadzie przypadkowego „przyklejenia” z ubiegłorocznego konkursu): „Pomoc cierpiącym przygotowaniem do wielkiej miłości”. Biorąc odpowiedzialność za ten fakt informujemy, że nadesłane prace na ten temat również będą honorowane i ocenione.

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE