Uwarunkowania jakości życia pacjenta hospicyjnego - referat wygłoszony przez ks. Andrzeja Dziedziula MIC na Konferencji „Bioetyka wobec śmierci i umierania” - 5-6 grudnia 2014

Punktem wyjścia stanowiska, które chcę zaprezentować na konferencji,  nie są konstrukcje intelektualne, ale nasza  radość z tego, że można uzyskać znaczącą stabilizację lub poprawę stanu u nieuleczalnie chorych na wiele miesięcy, a nawet niekiedy lat, mimo prognozy krótkiego przeżycia. Oraz jeszcze większa radość i satysfakcja, że dzięki naszej pracy nie tylko większość chorych  zdecydowanie mniej cierpi, ale że oni i ich rodziny przy naszej pomocy na nowo odkrywają sens życia. A jest to doświadczenie największego hospicjum domowego w Polsce: od kilku lat mamy  w hospicjum domowym i poradni medycyny paliatywnej rocznie około 1400 pacjentów, miesięcznie około 400, z czego około 100 osób miesięcznie umiera.

Więcej...

BACK_TO_TOP_OF_PAGE