Firma Przyjazna Rodzicom

Firma Przyjazna Rodzicom

 

Aczkolwiek podczas Gali Finałowej 27 marca 2014 reprezentacja naszego hospicjum nie została nagrodzona, to w związku z samą nominacją do ogólnopolskiego konkursu „Firma Przyjazna Rodzicom”,  zgodnie z jego regulaminem, Ośrodkowi Hospicjum Domowe przyznano tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom”. Od tej chwili nasze hospicjum ma prawo posługiwać się odnośnym logotypem w swoich akcjach promocyjnych, o czym poinformowała nas pani Grażyna Ginalska, koordynator projektu Kariera & Rodzina z firmy Next.pl sp. z o. o.  

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE