Odeszli w 2002 r.

 

Śp. lek. Elżbieta Galewska
Śp. lek. Elżbieta Galewska
Śp. lek. Elżbieta Galewska
Msza pożegnalna śp. lek. Elżbiety Galewskiej 3 V 2002 r.
Śp. Alicja
Śp. Alicja
Śp. Alina 2 dni przed śmiercią
Śp. Alina 2 dni przed śmiercią
Śp. Anna
Śp. Amelia
Śp. Czesława tydzień przed śmiercią
Śp. Hanna tydzień przed śmiercią
Śp. Elżbieta tydzień przed Przejściem do Pana
Śp. Ryszard 5 dni przed śmiercią
Śp. Ryszard 5 dni przed śmiercią
Śp. Grażyna
Śp. Grażyna
Śp. Grzegorz z rodziną
Śp. Grzegorz z rodziną
Śp. Edward
Śp. Helena 10 dni przed Przejściem
Śp. Helena z córką 10 dni przed Przejściem
Śp. Henryk ( 2002 r. )
Śp. Izydor 3 dni przed śmiercią
Śp. Krystyna 3 dni przed śmiercią
Śp. Krystyna z rodziną
Śp. Krystyna z rodziną
Śp. Zofia 6 dni przed śmiercią
Śp. Marian
Śp. Róża z córką i wnukami ( 2002r. )
Śp. Zdzisław
Śp. Krystyna z córką
Śp. Agnieszka
Wywiad Śp. Haliny
Śp. Barbara

BACK_TO_TOP_OF_PAGE