Podziękowania dla Ks. Dyrektora Andrzeja Dziedziula

Ks. Dyrektor Andrzej Dziedziul

Zarząd Forum Hospicjów Polskich składa Ks. Dyrektorowi Andrzejowi Dziedziulowi gorące podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w działalność prowadzoną przez Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego i Forum Hospicjów Polskich. Dziękujemy Kapelanowi Forum za pełnioną posługę ludziom hospicjów. Księże Andrzeju będzie nam Ciebie bardzo brakowało w naszych pracach na rzecz ludzi chorych, ubogich i osieroconych. Przyjmujemy Twoją rezygnację, ale nie żegnamy się. Nadal będziesz z nami. Do zobaczenia na hospicyjnych drogach.

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE