Jarmark Wielkanocny w Gimnazjum im. I. Paderewskiego w dniu 5 kwietnia 2017 r.

Więcej...

5 kwietnia 2017 uczniowska grupa projektowa z klas 2f i 2c z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego zorganizowała w czasie dnia spotkań
z rodzicami Jarmark Wielkanocny.

Więcej...

Zbiórka słodyczy w Gimnazjum nr 143 na rzecz pacjentów OHD i dzieci osieroconych

Więcej...

Uczniowie Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie przy ul. Bartniczej 8 przeprowadzili zbiórkę słodyczy w swojej szkole. Zebrane dary ofiarowali dla pacjentów oraz dla dzieci osieroconych pozostających pod opieką OHD.

Więcej...

Paczki od firmy Davines dla hospicyjnych rodzin i osieroconych dzieci

Więcej...

Bardzo dziękujemy pracownikom firmy Davines oraz ich przyjaciołom za przekazane dary dla hospicyjnych rodzin i OHD.

Więcej...

Ośrodek Hospicjum Domowe autostradą do nieba

Więcej...Więcej...

Ostatni dzień posługi ks. Andrzeja Dziedziula MIC

Więcej...

Wczorajszy dzień 30 września 2015 był ostatnim dniem posługi ks. ANDRZEJA DZIEDZIULA MIC na stanowisku dyrektora i kapelana Ośrodka Hospicjum Domowe.

 

Księże Andrzeju,
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za wszystkie dni w ciągu tych 17 lat, które Ksiądz spędził przy chorych i umierających,
za otaczanie troską i pomocą osób i rodzin osieroconych,
za wszystkie akcje charytatywne, edukacyjne, naukowe,
za hospicyjne szkolenia młodzieży i dorosłych,
za wszystkie wyjazdy terapeutyczne z dziećmi osieroconymi, wdowami i wdowcami,
za wędrówki po górach,
za dni skupienia, rekolekcje,
za współpracę z innymi hospicjami i duszpasterzowanie Forum Hospicjów Polskich,
za żmudną pracę w tworzeniu przyjaznego chorym onkologicznie prawa i licznych negocjacji z NFZ,
za współpracę z przedszkolami, szkołami, urzędami, instytucjami,
za otaczanie opieką wspólnoty osób niepełnosprawnych św. Bernardetty przy parafii Matki Bożej z Lourdes, bezdomnych chorych w Schronisku dla Chorych "Betlejem" Wspólnoty Chleb Życia, osób wykluczonych pozostających pod opieką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości,
za bycie odpowiedzialnym za Ruch Focolari, ...

słowem
DZIĘKUJEMY PANU BOGU
Księże Andrzeju za Twoją kapłańską
i duszpasterską obecność i pracę wśród nas.

Pracownicy i Wolontariusze Ośrodka Hospicjum Domowe

BACK_TO_TOP_OF_PAGE