Pola Nadziei

 Żonkile

 

ŻONKIL w czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej według „Słownika Symboli”  W. Kopalińskiego żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę.

 "Pola Nadziei” to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka.

Cele "Pól Nadziei":

  • Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowe.
  • Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
  • Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

 W ramach akcji "Pola Nadziei":

  • współpraca ze wszystkimi samorządami – burmistrze, wójtowie, prezydenci miast
  • współpraca ze szkołami i przedszkolami (rocznie ok. 150 szkół i przedszkoli) – sadzenie Pól Nadziei, prelekcje, szkolenie dla młodzieży, pomoc w organizacji grup charytatywnych w szkołach,
  • udział w konkursach dla szkół, udział w naszych festynach.
BACK_TO_TOP_OF_PAGE