Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka - wrzesień-październik 2010

Kategoria: Pola Nadziei 2010/2011

W dniach od 27 IX do 20 X dzieci z klas 0 - III ze Szkoły Podstawowej im. Jędrzeja Cierniaka przy ulicy Remiszewskiej 40 w Warszawie brały udział w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej „Pola Nadziei”. W czasie tej akcji dzieci, za zgodą rodziców, zbierały do puszki dobrowolne ofiary pieniężne. Zebrano kwotę 407 zł, które przeznaczono na Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. W środę 27 X 2010r. dzieci z kl. Ia i przedstawiciele poszczególnych klas posadzili przed szkołą 50 szt. cebulek żonkili, które są symbolem tej akcji. Żonkile przypominają nam o ludziach cierpiących (oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata) na chorobę nowotworową. Akcje prowadziła s. Krystyna Grzeszczuk i s. Maria Zajkowska.

 

Żródło: http://www.sp114.edu.pl/aktualnoci/aktualnosci/683-pola-nadziei-2010.html i http://www.sp114.edu.pl/component/phocagallery/category/118-pola-nadzie-2010.html?Itemid=187