Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - 06.10.2011r.

Kategoria: Pola Nadziei 2011/2012

Jak co roku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie włączył się w akcję „Pola Nadziei”. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia akcji zbierania funduszy na pomoc Hospicjum Domowemu Księży Marianów w Warszawie udało się zebrać kwotę 740,18 zł.

Kolejnym, kulminacyjnym punktem akcji było spotkanie z księdzem Andrzejem Dziedziulem MIC – dyrektorem Ośrodka, które odbyło się 6 października 2011 roku. Gość zapoznał uczniów z działalnością hospicjum i jego potrzebami. Dowiedzieli się oni, jak mogą pomóc i jak postępować z ludźmi nieuleczalnie chorymi. Ksiądz Andrzej dzielił się swoim doświadczeniem w towarzyszeniu chorym i umierającym. Przekonywał, jak ważna jest wówczas życzliwa obecność drugiej osoby.

Zwieńczeniem całej akcji było sadzenie żonkili. Kwiaty te są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki.

Jako pierwsi cebulki kwiatów posadzili: Ksiądz Andrzej Dziedziul, Pani Dyrektor Maria Serdeczna i Pani Ewa Konarzewska – organizatorka całości . Następnie chwycili za łopatki uczniowie – przedstawiciele poszczególnych klas.

Uczniowie są szczęśliwi, że mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu i choć w niewielkim stopniu wesprzeć ideę ruchu hospicyjnego.

 

Źródło: Ewa Konarzewska, Ewa Jeziorska http://www.zso2.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc1&opt=pokaz&id=1038