Pola Nadziei 2013/2014 w Przedszkolu nr 12 w Legionowie

16 października 2013 r. w Przedszkolu Miejskim nr 12 im Króla Maciusia w Legionowie odbyły się Pola Nadziei, wpisane już na stałe w przedszkolny kalendarz. Głównym celem Pól Nadziei jest propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na cierpiącego człowieka, zachęcenie dzieci i młodzieży do praktycznego zaangażowania się w pomoc dla ludzi cierpiących. Poprzez tą akcję Ośrodek Hospicjum Domowe pozyskuje środki finansowe potrzebne na bieżące funkcjonowanie. Hospicjum pomaga nieuleczalnie chorym, głównie na nowotwory, jak również organizuje wypoczynek dzieciom osieroconym.

Międzynarodowym symbolem nadziei są żonkile, które mają nam przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się akcja, której celem jest pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rzecz hospicjum.

Na tegorocznych Polach Nadziei gościli w przedszkolu: Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski, Sekretarz Miasta Legionowo Pani Danuta Szczepanik oraz Ks. Andrzej Dziedziul Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe.

W tematykę Pól Nadziei wprowadziła obecnych Pani Dyrektor Grażyna Chojnowska oraz Pani Mirosława Pawlak, która już od wielu lat sprawuje pieczę nad obchodami Pól Nadziei w tym przedszkolu. Grupa IIIA "Biedronki" specjalnie na tą okazję przygotowała jesienne przedstawienie dla pozostałych przedszkolaków i zerówki szkolnej. Po części artystycznej goście wraz z dziećmi zasadzili "Pola Nadziei" na terenie przedszkolnego ogrodu.

 

Źródło informacji i zdjęć:  A. Jeziółkowska, http://www.pm12.legionowo.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=410

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE