Pola Nadziei w Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka - 15 października 2014

Jak co roku Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 zorganizował akcję charytatywną "Pola nadziei", podczas której zbierano pieniądze na rzecz chorych znajdujących się pod opieką Ośrodka Hospicjum Domowe. 15 października z uniami tej szkoły spotkał się dyrektor i kapelan OHD ks. Andrzej Dziedziul, a następnie razem z nimi i gronem nauczycielskim posadził żonkile na symbolicznej, przyszkolnej rabacie. Dziękujemy za wrażliwość, jaką przejawia niezmiennie  młodzież gimnazjum, za zrozumienie dramatów, jakie wiążą się z ciężką chorobą innych osób, za dzielenie się sercem z tymi, którzy umierają.

 

Dziękujemy dyrekcji Gimnazjum za udostępnienie części zdjęć z tego wydarzenia, a w szczególności ich autorowi, p. Tomaszowi Śleszyckiemu.

 

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE