Żonkilowe Pola Nadziei na Pradze Północ

16 listopada 2017 r. w czwartek w obecności ks. Pawła Śmierzchalskiego MIC, dyrektora Ośrodka Hospicjum Domowe, zostały zasadzone cztery żonkilowe „Pola Nadziei" dzielnicy Praga Północ.

Wiosną rozkwitną przy pomniku gen Józefa Hallera od strony Jagiellońskiej dzięki dzieciom z Przedszkola nr 173, ze Szkoły Podstawowej nr 127, a także przedstawicielom Zarządu i Rady Dzielnicy Praga Północ, Wojciechowi Zabłockiemu, burmistrzowi, Teresie Mioduszewskiej, radnej, Maciejowi Wójtowiczowi, dyrektorowi Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy (ZPTP).

U zbiegu Al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej w miejscu pamięci cebulki żonkili sadził Zbigniew Cierpisz, zastępca burmistrza Dzielnicy Praga Północ w towarzystwie dzieci z Przedszkola nr 183 oraz Szkoły Podstawowej nr 50.

W centralnej części skweru im. Antoniego Żurowskiego u zbiegu ul. Ratuszowej i 11 Listopada „Pole Nadziei" zasadziły dzieci z Przedszkola nr 184, Szkoły Podstawowej nr 258 wraz z Wojciechem Zabłockim, burmistrzem, Teresą Mioduszewską, radną, Maciejem Wójtowiczem, dyrektorem ZPTP.

Na pasie zieleni Jordanka przy ul. Otwockiej róg Siedleckiej cebulki żonkili posadziły dzieci z Przedszkola nr 186, Szkoły Podstawowej nr 354, Zbigniew Cierpisz i Marcin Iskra, zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga Północ oraz Małgorzata Markowska, radna.

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE