Śmierć jest zjawiskiem tajemniczym, jednocześnie jest oczywista i powszechna, ponieważ jest nieuchronna. Człowiek jest tu bezsilny, choć trudno mu tę bezsilność uznać. Człowiek nieustannie czuje się zagrożony możliwością nieistnienia i nie jest w stanie pozbyć się tego lęku. Wydaje się więc, że naturalnym odruchem jest walka o życie w obliczu zagrożenia, nawet wtedy, gdy szanse są bardzo małe. Czy istnieje jednak jakaś granica, poza którą człowiek rezygnuje z walki i tej śmierci chce? Czy nieprawdopodobne cierpienie, niewyobrażalny ból są wystarczającymi argumentami za eutanazją? Jakie aspekty moralne wchodzą tutaj w grę?

Eutanazja

Fenomen śmierci polega na tym, że jest ona oczywista i powszechna, bo dotyczy wszystkich, a jednocześnie jest tajemnicza. Wobec tajemnicy śmierci człowiek jest bezsilny. Nie chce jednak uznać swojej bezsilności i dlatego niechętnie myśli o śmierci. W dodatku, dążąc do materialnego dobrobytu, nie chce myśleć o momencie, w którym wszystko będzie musiał zostawić.

     Wiara chrześcijańska z perspektywą życia wiecznego czyni śmierć przejściem między jednym rodzajem życia a drugim. Gdy jednak tego orędzia wiary i nadziei człowiek nie przyjmuje, pewne racje mogą prowadzić do uznania za logiczne zakończenie życia, które stało się bezsensowne lub jest ciężarem dla człowieka i innych.

Więcej...

Problem eutanazji

Inaczej żyje się i umiera w obliczu Boga, inaczej w obliczu nicości

     W czasie swojej ostatniej wizyty w naszym kraju dr Jack C. Willke przestrzegał, że wkrótce Polska, podobnie jak i inne kraje Wschodu i Zachodu, stanie się terenem intensywnego propagowania zabijania chorych czyli eutanazji. Od 1999 roku w prasie, radiu i telewizji, także w audycjach dla młodzieży, odbywają się debaty na ten temat. Bez jakiegokolwiek zapotrzebowania ze strony społeczeństwa są podejmowane akcje propagandowe o "prawo do godnej śmierci". Tygodnik "Polityka" nr 46/2000 zamieścił sugestywny, odwołujący się do emocji czytelników, artykuł Barbary Pietkiewicz " Wyklęte słowo Eutanazja".

Więcej...

Eutanazja - realne zagrożenie

Wobec coraz bardziej intensywnej kampanii mediów na rzecz legalizacji eutanazji, prezentujemy wywiad z dr. Johnem Willke, światowej sławy ekspertem z dziedziny bioetyki i ludzkiej rozrodczości, Prezesem Międzynarodowej Federacji "Prawo do Życia". Dzięki licznym publikacjom oraz codziennym audycjom radiowym, dr Willke znany jest milionom osób, nie tylko w USA.

Więcej...

Zabójcza logika

Andrew Wragg był żołnierzem elitarnej brytyjskiej jednostki SAS. Niespełna rok temu zdecydował się zabić swojego 10-letniego syna Jacoba chorego na zespół Huntera (stopniowe obumieranie komórek we wszystkich narządach wewnętrznych). Zdaniem Wragga to zabójstwo było aktem litości, bo chłopiec cierpiał niewyobrażalne męki. Sąd, przed którym stanął Wragg, podczas niedawnego posiedzenia uznał, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że werdykt należy odłożyć do listopada.

Więcej...

Eutanazja czyli egoizm

Wywiad z ks. Waldemarem Hanasem,
     kapelanem Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Poznaniu

     Jako kapelan wielkiego szpitala styka się Ksiądz codziennie z kilkuset cierpiącymi osobami. Czy spotkał się Ksiądz kiedyś z życzeniem śmierci?

     Ludzie starsi, bardzo zmęczeni życiem, w udręce, zwłaszcza z powodu najbliższych, nie chcą im sprawiać trudności, mówią nieraz: "wolałbym umrzeć". Ale trudno to nazwać wolą, jest to raczej chwila zwątpienia z powodu ciężaru, który akurat przygniata. Natomiast - chociaż spotykałem ludzi bardzo cierpiących, na skraju wytrzymałości - nigdy nie spotkałem się z człowiekiem, który by z determinacją dążył do pozbawienia siebie życia.

Więcej...

Jak chronić naszych najbliższych przed bólem?

Jednym z argumentów zwolenników eutanazji jest ten, że wielu pacjentów nieuleczalnie chorych zmuszonych jest znosić ból nie do wytrzymania. Głoszą oni, że jedynym wyzwoleniem z bólu jest śmierć. Czy tak jest naprawadę, czy to tylko jeden z kłamliwych stereotypów?

Więcej...

Czy łatwiej dać zastrzyk - czy okazać miłość?

Na temat eutanazji można dyskutować, prowadzić debatę "na wizji" i "na łamach". Dobre ziarno - dobre owoce rodzi, więc należy mieć nadzieję, że te dyskusje komuś pomogą, że ktoś zmieni nieetyczne poglądy...

     W wielu państwach uchwala się ustawy zezwalające na aborcję, na doświadczenia na ludzkich zarodkach, na eutanazję itd... Wokół nas zdaje się rozlegać upiorny, triumfalny chichot doktora Mengele. Na szczęście im więcej mówi się o eutanazji - tym więcej pojawia się woluntariuszy, gotowych poświęcić swój czas i siły, aby chronić życie na wszystkich jego etapach, aby nieść ulgę w cierpieniu i zanieść iskierkę nadziei tam, gdzie zdawałoby się żadnej nadziei już nie ma.

Więcej...

BACK_TO_TOP_OF_PAGE