Ogólnopolski opłatek dla hospicjów zrzeszonych w Ogólnopolskim Forum Ruchu Hospicyjnego - 2008

Opłatek12 stycznia 2008 w Warszawie w Ośrodku Hospicjum Domowym miał miejsce ogólnopolski opłatek dla hospicjów zrzeszonych w Ogólnopolskim Forum Ruchu Hospicyjnego oraz w nowopowstałym Forum Hospicjów Polskich. Na początku z towarzyszeniem miejscowego, parafialnego zespołu przy skromnym śniadaniu śpiewaliśmy kolędy. Później Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla. Dalej serdeczne życzenia oraz posiłek w stylu wigilii bożonarodzeniowej.

Jola Stokłosa prezes Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego oraz nowopowstałego Forum Hospicjów Polskich przedstawiła sytuację hospicjów w ostatnich miesiącach. Niektórzy przedstawiciele hospicjów dzielili się baskami i nadziejami w ruchu hospicyjnym. Mimo bardzo trudnej sytuacji w większości hospicjów: brak funduszy, braki kadry medycznej, rozpad niektórych ośrodków, spotkanie opłatkowe odbyło się w atmosferze wdzięczności za to dobro, które udało się dokonać przez ostatnie lata. Co będzie w przyszłości - zobaczymy.

 

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE