Ustawa o działalności leczniczej

 

Opinie prawne do ustawy z 11.04.2011r.

 

11.11.22 Pismo do Ministerstwo Zdrowia w sprawie niejasności w kwestii charakteru prawnego działalności leczniczej.
12.01.15 Opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego
12.01.19_Opinia_prawna dr. Ryszarda Tupina i mec. B. Popielarskiego
12.01.24 Opinia prawna adw. Ignacego Chwesiuka
12.02.09 Opinia konsultanta prawnego OHD mec. Tomasza Krawczyka i ks. A. Dziedziula
12.02.29 Opinia Prawna UJ
12.03.12 Opinia dla hospicjów o działalności leczniczej - prof. nadzw. dr. hab. Marek Szydło

 

Wymiana pism Ośrodka z Ministerstwem Zdrowia.

 

11.11.22 Pismo do Ministerstwa Zdrowia
11.12.14 Pismo od Ministerstwa Zdrowia
12.02.09 UODL-osoby kościelne -opinia prawna mec. T. Krawczyka w odpowiedzi na pismo z MZ

 

Pismo Forum Hospicjów Polskich i odpowiedź MZ.

 

Pismo do Ministerstwa Zdrowia
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

 

Ministerstwo Pracy o działalności nieodpłatnej organizacji pozarządowych.

 

Ministerstwo Pracy

 

Rządowy projekt zmian ustawy i dyskusja.

 

Projekt zmian
Omówienie do założeń projektowanych zmian

 

Dyskusje z rzecznikiem praw obywatelskich.

 

Rzecznik
Apel Rzecznika
Apel Rzecznika z 04 10.12
Rzecznik Szydło
Minister Zdrowia do RPO

 

Finał batalii


Hospicja uratowane

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE