Podziękowania za wsparcie w organizacji Zaduszek Hospicyjnych w dniu 3 listopada 2016 r.

Pracownicy i Wolontariusze Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów serdecznie dziękują za wsparcie Zaduszek Hospicyjnych i Mszy św. odprawionej za zmarłych pacjentów OHD.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za podarowanie przepysznych ciast domowych, w których wyczuwało się smak miłości do drugiego człowieka, dziękujemy za nieocenioną pomoc przy częstowaniu herbatą i ciastami rodzin osieroconych.

 

Dziękujemy:


Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, a zwłaszcza Pani Renacie Wilczyńskiej-Kość, z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2;

Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana Warszawie, ul. Hieronima 2;

Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej Warszawie, ul. Suwalska 29;

Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41;

warszawskiej firmie SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak sp. j., ul. Andrychowska 7

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, tak niezwykle cenną dla nas i rodzin obecnych podczas tegorocznych Zaduszek Hospicyjnych, 3 listopada 2016 r. w Diecezjalnym Sanktuarium Chorych pw. Matki Bożej z Lourdes przy ul. Wileńskiej 69 w Warszawie.

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE