Zaproszenie na debatę 29 marca 2014 r

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja dla UM, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Partnerem debaty jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) oddział w Łodzi

mają zaszczyt zaprosić na

IV DEBATĘ PUBLICZNĄ Z CYKLU SOBOTA DLA HOSPICJUM.

Tegoroczna debata będzie przebiegała pod hasłem:

"Prawo do życia. Prawo do prawdy. Prawo do śmierci. - Etyka na krańcach życia".


Debata adresowana jest do wszystkich wolontariuszy towarzyszących
chorym, koordynatorów wolontariatu, pacjentów, opiekunów osób
przewlekle chorych i niesprawnych, członków rodzin osieroconych,
studentów Uniwersytetów Medycznych, wszystkich pracowników zawodów
medycznych, a także nauczycieli szkół różnego szczebla oraz
zainteresowanej wolontariatem młodzieży licealnej.

Debata odbędzie się w 29 marca 2014 r (sobota) w Łodzi, w godz. 10.00 – 16.00
w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego (Sala 1.27 ),
ul. Pomorska 251

Udział w debacie jest wolny od opłat
Program oraz formularz rejestracyjny na stronie:
http://sobotadlahospicjum.ifmsa.pl/

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE