Życzenia wielkanocne 2016

Przyjdźcie wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przyszła przez krzyż radość dla całego świata.


 
z liturgii św. Jana Chryzostoma

 

Więcej...

W Świętą Noc Zmartwychwstały Pan przemienia zatrute serce człowieka,
uwalnia od pychy i ustawia w naturalnym porządku Stworzenia.
Wielki jest człowiek, ale wielkością Boga,
wielka jest myśl ludzka i wielkie wynalazki, ale wielkością Stwórcy,
który daje nam impuls do rozwoju i doskonałości.
Życzę, aby radość płynąca z wiary w zmartwychwstanie
przenikała naszą codzienność i uzdalniała do przyjęcia łaski Bożej.
 

 

Niech Wam Bóg błogosławi!
 

ks. Paweł Śmierzchalski MIC

Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe

 

Życzenia dla Wolontariuszy OHD

Grafika Sykwii Seroczyńskiej

Grafika Sylwii Seroczyńskiej

Kochani Przyjaciele Wolontariusze!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, aby najbliższy czas był pełen łask. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia: cierpliwości, pokoju ducha i odnowienia wewnętrznego poczucia, że Jesteście naprawdę Wyjątkowi! Radujcie się czasem z bliskimi i umacniajcie w sobie siłę i chęć działania w naszym wspólnym Domu, jakim jest Ośrodek Hospicjum Domowe.

 

Magdalena Bińczak, wolontariuszka i koordynatorka wolontariatu
w Ośrodku Hospicjum Domowe.

Świeto Matki Bożej Królowej Polski

Więcej...

W dzień liturgicznego święta Matki Bożej Królowej Polski wdzięczność nie tylko za tyle znaków jej bliskości, ale i za Jej miłość, że zawsze nam przypomina, że bez nawrócenia, pokuty i modlitwy możemy zejść na manowce. Puste ręce i Tobie z pokornymi się zawierzamy.

Ks. A. Dziedziul

BACK_TO_TOP_OF_PAGE