Świeto Matki Bożej Królowej Polski

W dzień liturgicznego święta Matki Bożej Królowej Polski wdzięczność nie tylko za tyle znaków jej bliskości, ale i za Jej miłość, że zawsze nam przypomina, że bez nawrócenia, pokuty i modlitwy możemy zejść na manowce. Puste ręce i Tobie z pokornymi się zawierzamy.

Ks. A. Dziedziul

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE