Życzenia wielkanocne 2016

Przyjdźcie wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przyszła przez krzyż radość dla całego świata.


 
z liturgii św. Jana Chryzostoma

 

Czas Wielkiej Nocy

W Świętą Noc Zmartwychwstały Pan przemienia zatrute serce człowieka,
uwalnia od pychy i ustawia w naturalnym porządku Stworzenia.
Wielki jest człowiek, ale wielkością Boga,
wielka jest myśl ludzka i wielkie wynalazki, ale wielkością Stwórcy,
który daje nam impuls do rozwoju i doskonałości.
Życzę, aby radość płynąca z wiary w zmartwychwstanie
przenikała naszą codzienność i uzdalniała do przyjęcia łaski Bożej.
 

 

Niech Wam Bóg błogosławi!
 

ks. Paweł Śmierzchalski MIC

Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE